Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-02, KIO 334/20, KIO 335/20, KIO 338/20, KIO 340/20

Sygn. akt: KIO 334/20 KIO 335/20 KIO 338/20 KIO 340/20 POSTANOWIENIE z dnia 2 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Katarzyna Brzeska Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego w dniu 2 marca 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2020 r. przez Studio Budowlane UNITY S.C. M. T., D. C., w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, przy udziale wykonawcy Powersun Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zgłaszającego przystąpienie do postępowań odwoławczych po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. odrzuca odwołania; 2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisów od odwołań; 2.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 44 400 zł 00 gr (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisów od odwołań (po 7 500 zł 00 gr w każdej ze ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28