Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-05, KIO 296/20, KIO 297/20 premium

Sygn. akt: KIO 296/20 Sygn. akt: KIO 297/20 WYROK z dnia 5 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Daniel Konicz Małgorzata Matecka Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2020 r. przez odwołującego: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. z Poznania (ul. Górecka 104, 61-483 Poznań) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT w Czempiniu (ul. Kościańskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempiń), przy udziale wykonawcy: P.H.U KOMUNALNIK Sp. z o.o. z Wrocławia (ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w sprawie o sygn. akt: KIO 296/20 i KIO 297/20, orzeka: 1. Oddala odwołania o sygn. akt: KIO 296/20 i KIO 297/20; 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. z Poznania (ul. Górecka 104, 61-483 Poznań) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30.000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołań o sygn. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28