[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2020

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 23 kwietnia 2020 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW przeciwko Poste Tutela SpA, przy udziale: Poste Italiane SpA, Services Group [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (regionalny sąd administracyjny dla regionu Lacjum, Włochy)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/25/UE - Usługi pocztowe - Działalność związana z usługami pocztowymi - Usługi w zakresie dozoru, recepcji i kontroli dostępu - Cofnięcie ogłoszenia o zamówieniu w toku postępowania - Interes prawny skarżących pomimo takiego cofnięcia - Brak rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów I. Wprowadzenie 1. W 2017 r. spółka Poste Tutela SpA (zwana dalej "Poste Tutela"), która w tym czasie była spółką zależną w 100% kontrolowaną przez spółkę Poste Italiane SpA (zwaną dalej "Poste Italiane"), opublikowała ogłoszenie o zamówieniu. Miało ono na celu zawarcie umów ramowych dotyczących usług dozoru, recepcji i kontroli dostępu w lokalach Poste Italiane i innych spółek należących do jej grupy. 2. Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl i YW ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28