[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bartosz Marek Frączyk Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Dagmara Gałczewska Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.04.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16B/5 od odrzucenia przez zamawiającego Mazowiecki Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Warszawa, ul. Grójecka 19/25 protestu z dnia 14 marca 2005 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, oraz nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Mazowiecki Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Warszawa, ul. Grójecka 19 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 683 zł 59 gr (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Sochaczew, ul. Piłsudskiego 16B/5 2) dokonać wpłaty kwoty...

Przykładowe fragmenty dla hasła "równowaga ekonomiczna"

1   -   więc zawrzeć umowie musi istnieć równowaga ekonomiczna świadczeń obydwu stron, tzn. świadczeniu

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28