Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-17, KIO 201/20 premium

Sygn. akt: KIO 201/20 WYROK z dnia 17 lutego 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 stycznia 2020 roku przez wykonawcę: MAX STREICHER S.P.A. z siedzibą w Parmie, Włochy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w imieniu którego postępowanie prowadzi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, z siedzibą w Rembelszczyźnie przy udziale wykonawców: 1) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum (1) BUDIMEX S.A. (Lider), (2) Mostostal Kraków S.A. (Partner), z siedzibą dla Lidera w Warszawie, zgłaszających przystąpienie po stronie Odwołującego; 2) IDS-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia art. 22a ust. 1, 2 i 4 Pzp oraz art. 7 Pzp w zakresie oceny zobowiązań udostępniających zasoby złożonych przez Przystępującego IDS - BUD i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28