Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-03, KIO 313/20, KIO 341/20 premium

Sygn. akt: KIO 313/20 KIO 341/20 WYROK z dnia 3 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 marca 2020r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2020r. przez: A. wykonawcę Ś... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) B. wykonawcę T. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D... z siedzibą w K., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 przy udziale wykonawcy W. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P(1)... z siedzibą w W. zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 313/20 i KIO 341/20 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy Ś... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 341/20 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy T. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D... z siedzibą w K., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 313/20 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala oba odwołania, 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Ś...

Przykładowe fragmenty dla hasła wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny kiedy cena wykonawcy budzi wątpliwości zamawiającego

1   -   na rzekomy brak zasadności twierdzeń zamawiającego co do zaistnienia rażąco niskiej ceny, o czym świadczyć ma treść wyjaśnień ws. kalkulacji ceny oferty (zastrzeżona tajemnica przedsiębiorstwa). Przystępujący nie posiadł dostępu do treści wyjaśnień odwołującego. Mimo to przystępujący zawnioskował o ujawnienie treści wezwania oraz wyjaśnień pozostałych wykonawców, dostał jednak od zamawiającego odpowiedź negatywną, przy jednoczesnym braku

2   -   dniu 21 stycznia 2020r. zamawiający w trybie art. 90 ust. 1 ustawy wezwał wykonawcę D... do wyjaśnień ceny rażąco niskiej cytując treść tego przepisu. Wykonawca wniósł o wydłużenie mu terminu do złożenia wyjaśnień. Zamawiający nie wzywał w trybie art. 90 ust. 1 ustawy wykonawcy P(1)... w zakresie części

3   -   treści siwz. W ocenie Izby wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako prezentacja sposobu dojścia do ceny ofertowej stanowią podstawę do ustalenia, czy to co skalkulował wykonawca jest zgodnie z wymaganiami opisu

+685 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28