Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-03, KIO 313/20, KIO 341/20 premium

Sygn. akt: KIO 313/20 KIO 341/20 WYROK z dnia 3 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 marca 2020r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2020r. przez: A. wykonawcę Ś... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) B. wykonawcę T. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D... z siedzibą w K., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 przy udziale wykonawcy W. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P(1)... z siedzibą w W. zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 313/20 i KIO 341/20 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy Ś... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 341/20 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawcy T. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D... z siedzibą w K., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 313/20 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala oba odwołania, 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Ś...

Przykładowe fragmenty dla hasła okres gwarancji jakości tajemnica przędsiębiorstwa

1   -   poszczególnych częściach- informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa (w aktach postępowania). W dniu

2   -   informacji o zastrzeżeniu kalkulacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Jednocześnie z uwagi na brak

3   -   zł.) - w ramach dowodów objętych tajemnica przedsiębiorstwa odwołujący złożył dla części 1

+13 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28