Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-02-04, XXIII Ga 1435/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1435/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2020r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Bernard Litwiniec Protokolant: sekr. sądowy Mariusz Bajsztok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2020 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Agencji (...) odwołującego (...) spółki akcyjnej w K. wykonawcy występującego po stronie zamawiającego (...) spółki akcyjnej w R. na skutek skargi (...) spółki akcyjnej w R. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lipca 2019 r., sygn. akt KIO (...) 1. oddala skargę, 2. zasądza od (...) spółki akcyjnej w R. na rzecz (...) spółki akcyjnej w K. 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego, 3. zasądza od Agencji (...) na rzecz (...) spółki akcyjnej w K. 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Alicja Dziekańska Paweł Kieta Bernard Litwiniec...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28