Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-10, KIO 150/20 premium

Sygn. akt: KIO 150/20 WYROK z dnia 10 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2020 r. przez wykonawcę Ł. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Ł. A., Usługi Leśne, ul. Szkolna 9, 83-210 Bytonia w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe", Nadleśnictwo Kaliska, ul. Długa 64, 83-260 Kaliska przy udziale wykonawców Konsorcjum firm: 1) K. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "LAS-TRANS" K. K. (lider); 2) A. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne A. G., Studzienice, ul. Jagodowa 30, 83-261 Piece; z adresem dla siedziby lidera: Konarzyny 49, 83-430 Stara Kiszewa oraz Konsorcjum firm: 1) M. N. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne "MAT-LAS" M. N. (lider); 2) K. N. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne K. N., ul. Chojnicka 72/1, 83-400 Kościerzyna; 3) R. H. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Leśne "HURAGAN" R. H., Korne, ul. Radosna 27, 83-407 Łubiana; 4) B. T. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28