Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-03, KIO 104/20 premium

Sygn. akt: KIO 104/20 WYROK z dnia 3 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 stycznia 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020r. przez wykonawcę MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4 przy udziale wykonawcy SGS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 104/20 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania wykonawcy SGS do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do osoby wskazanej na stanowiska Eksperta Nadzoru Przyrodniczego na skutek jego uwzględnienia przez zamawiającego, 2. uwzględnia odwołanie w zakresie żądań unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej i wykluczenia wykonawcy SGS Polska ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zamawiający był odbiorcą usług nie mozna wprowadzić w błąd

1   -   się do danych znajdujących się w jego zasobach. Sąd doszedł w takim przypadku do przekonania, że wówczas nie dochodzi do wprowadzenia zamawiającego w błąd. Sąd podzielił stanowisko części składów Izby, że aby można było mówić o istotnym wpływie informacji wprowadzających w błąd na decyzje zamawiającego w postępowaniu, konieczne jest wykazanie, że zamawiający podjąłby na podstawie informacji niewprowadzających w błąd inną decyzję niż na podstawie informacji wprowadzających w błąd. Sąd odwołał się do art

2   -   mieć wpływ na wynika postępowania nie można zastępować informacją prawdziwą doszedł do przekonania, w realiach analizowanej sprawy, że zamawiający nie został wprowadzony w błąd, a nawet gdyby przyjąć inaczej

3   -   przekonanie o nadmierny formalizm, zwłaszcza w analizowanej przez Sąd Okręgowy w Katowicach sytuacji, gdy to samego wykonawcę wprowadzono w błąd, a on ten błąd powielił przekazując zamawiającemu. Jednakże Izba wyraża przekonanie, że zamówienia publiczne realizowane w celu zaspokajania potrzeb społecznych, wykonania

+570 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28