Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-03, KIO 104/20 premium

Sygn. akt: KIO 104/20 WYROK z dnia 3 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 30 stycznia 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2020r. przez wykonawcę MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4 przy udziale wykonawcy SGS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 104/20 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 26 ust. 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania wykonawcy SGS do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do osoby wskazanej na stanowiska Eksperta Nadzoru Przyrodniczego na skutek jego uwzględnienia przez zamawiającego, 2. uwzględnia odwołanie w zakresie żądań unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej i wykluczenia wykonawcy SGS Polska ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 133"

1   -   pkt 23) ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy. 2. Potwierdzą

2   -   pkt 22) Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy. Zamawiający w

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28