[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2020

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 2 kwietnia 2020 r.(1). Sprawa [sygnatura ukryta] Asmel società consortile a r.l. przeciwko A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione przy udziale: A.N.A.C.A.P. - Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi entrate [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Centralne jednostki zakupujące - Małe gminy - Ograniczenie do jedynie dwóch publicznych modeli organizacyjnych centralnych jednostek zakupujących - Zakaz udziału kapitału prywatnego - Zakres swobodnego uznania państw członkowskich - Terytorialne ograniczenie ich działań 1. Obowiązujące w czasie zaistnienia okoliczności faktycznych sprawy prawo włoskie, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy), dopuszcza, aby małe jednostki samorządu terytorialnego korzystały z centralnych jednostek zakupujących w celu zakupu robót budowlanych, towarów i usług, o ile występują one wyłącznie jako organizacje publiczne, takie jak konsorcja gmin lub związki gmin. 2. Sąd odsyłający ma wątpliwości co do zgodności tego środka z prawem Unii, ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28