Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-03-05, XXIII Ga 2054/19 premium

Sygn. akt: XXIII Ga 2054/19 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Monika Skalska (spr.) Protokolant: protokolant Aleksandra Marczak po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2020 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W. odwołujących: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...),(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we W., (...),(...)S. A. U w B., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wykonawcy (...)spółki akcyjnej w T. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...)spółka akcyjna w K. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2019 r., sygn. akt KIO 1932/19 oraz KIO 1945/19 postanawia : I. zmienić zaskarżony wyrok w pkt. 3 w ten sposób, że nadać mu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28