Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-02-20, XXIII Ga 2135/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 2135/19 POSTANOWIENIE Dnia 20 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: SSO Wiktor Piber SSO Monika Skalska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy uczestnictwie: - zamawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. - odwołujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółki akcyjnej w S. - odwołującego wykonawcy (...) spółki akcyjnej w W. - wykonawcy występującego po stronie zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W. - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia występujących po stronie zamawiającego Przedsiębiorstwa (...) spółki akcyjnej w (...) spółki akcyjnej w S. w przedmiocie skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółki akcyjnej w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 22 października 2019 r., sygn. akt KIO 1895/19 postanawia: 1. umorzyć postępowanie wywołane skargą, 2. zasądzić od wykonawców wspólnie ubiegających ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28