Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-02-07, XXIII Ga 2085/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 2085/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Paweł Kieta Protokolant: Sekr. sądowy Arkadiusz Bogusz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2020 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. oraz (...) spółka akcyjna w S. z udziałem wykonawców przystępujących po stronie zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w W. oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo (...) spółka akcyjna w (...) spółka akcyjna w S. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 24 października 2019 r., sygn. akt KIO 1894/19 I. oddala skargę; II. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. oraz (...) spółka akcyjna w S. na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. 12500 zł (...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28