Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-14, KIO 2662/19

Sygn. akt: KIO 2662/19 WYROK z dnia 14 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 grudnia 2019r. przez M. T., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe "GENTOR" M. T. z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen Sikorskiego 35 w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Czernikowo, ul. Słowackiego 12, Czernikowo przy udziale wykonawcy Ecovir Sp. z o.o. z siedzibą w Ligowie, ul. Jana Pawła II 36 zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego i wnoszącego sprzeciw wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów odwołania. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny ofert i wykluczenie wykonawcy Ecovir Sp. z o.o. z udziału w postępowaniu oraz odrzucenie jego oferty. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcy Ecovir Sp. z o.o. z siedzibą w Ligowie, ul. Jana Pawła II 36 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28