Postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 2020-03-05, IV Ca 168/20 premium

Sygn. akt IV Ca 168/20 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Grzegorz Wojtowicz po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2020 roku w Radomiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w W. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonym przez Centrum (...) Resortu Finansów w R. przy udziale (...) Spółki Akcyjnej w W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego na skutek skargi (...) Spółki Akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 stycznia 2020 roku, sygn. akt KIO 2616/19 postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i sprawę według właściwości przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Lublinie IX Wydziałowi Gospodarczemu. G. W....

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28