Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-02-28, XXIII Ga 1937/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1937/19 POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Kieta Sędziowie: || SSO Alicja Dziekańska || || SSO Wiktor Piber || po rozpoznaniu 28 lutego 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odwołujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i R. K. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółki akcyjnej w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w przedmiocie skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółki akcyjnej w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia26 września 2019 r., sygn. akt KIO 1754/19 postanawia: odrzucić skargę. Wiktor Piber Paweł Kieta Alicja Dziekańska Sygn. akt: XXIII Ga 1937/19 UZASADNIENIE Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółka akcyjna w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28