[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 19 marca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Artykuł 8 - Przepisy przejściowe - Artykuł 8 ust. 3 - Wygaśnięcie umów o świadczenie usług publicznych - Obliczenie maksymalnego okresu trwania umów ustalonego na 30 lat - Ustalenie daty, od której rozpoczyna się bieg maksymalnego okresu 30 lat W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 A Coruña (sąd administracyjny nr 2 w La Coruñi, Hiszpania) postanowieniem z dnia 12 grudnia 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 stycznia 2019 r., w postępowaniu: Compañía de Tranvías de La Coruña SA przeciwko Ayuntamiento de A Coruña, TRYBUNAŁ (dziesiąta izba), w składzie: I. Jarukaitis, prezes izby, E. Juhász (sprawozdawca) i C. Lycourgos, sędziowie, rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając pisemny etap postępowania, rozważywszy uwagi, które przedstawili: - w imieniu Compañía de Tranvías de La Coruña SA - D. Rodríguez Siaba, A.M. Platas Casteleiro oraz J. Monrabà...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28