Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-20, KIO 13/20 premium

Sygn. akt: KIO 13/20 WYROK z dnia 20 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2020 r. przez wykonawcę A(1)... S.A. z siedzibą w T., w postępowaniu prowadzonym przez PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm: A(2)... Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W. oraz E... Sp. z o.o., z siedzibą w W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzut naruszenie art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie zaniechania odtajnienia uzasadnienia zastrzeżenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za realizację zamówienia; 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie zaniechanie odtajnienia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za realizację zamówienia i nakazuje zamawiającemu PGE Dystrybucja S.A.: (i) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28