Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-31, KIO 9/20 premium

Sygn. akt: KIO 9/20, KIO 11/20 WYROK z dnia 31 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 2 stycznia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) oraz (...) (sygn. akt: KIO 9/20), B. w dniu 2 stycznia 2020 r. przez wykonawcę (...) (sygn. akt: KIO 11/20), w postępowaniu prowadzonym przez (...) przy udziale wykonawcy (...) zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 9/20 po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. W sprawie o sygn. akt: KIO 9/20: 1.1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 3, art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17, art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim jego podstawa faktyczna oparta jest na okoliczności odnoszącej się do zaniechania wykluczenia wykonawcy (...) z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia wykonawcy oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia...

Przykładowe fragmenty dla hasła iso/iec 27001

1   -   wewnętrzna zgodna z normą PN-ISO/IEC-27001:2014 - Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki

2   -   sprawie przejścia na normę PN-ISO/IEC-27001:2014 - Zarządzenie nr 1/2014

3   -   m.in. z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017 dotyczącej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28