Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-31, KIO 2552/19 premium

Sygn. akt: KIO 2552/19 WYROK z dnia 31 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 grudnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Roverpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Warszawie, ul. P. Gintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa i Rover Infraestructuras Spółka Akcyjna z siedzibą w Walencji, ul. Botanico Cavanilles 28, 46010 Walencja, Hiszpania w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, w imieniu której postępowanie prowadzi Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Rajbud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szymbarku, ul. Szymbarskich Zakładników 22, 83-315 Szymbark, TORHAMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, ul. Mściwoja 9/U5, 81-361 Gdynia, Komunikacyjne Zakłady Automatyki Trans-Tel Spółka z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28