Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-13, KIO 227/20 premium

Sygn. akt: KIO 227/20 WYROK z dnia 13 lutego 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 13 lutego 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 lutego 2020r. przez wykonawcę F... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Sokołów Małopolski z siedzibą w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1 przy udziale wykonawcy P... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J., ul. (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 227/20 po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania ofert i wykluczenie P... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w J. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy, a w konsekwencji odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z uwagi na podanie informacji wprowadzającej w błąd, co do posiadania doświadczenia zawodowego w postaci dostaw zestawów instalacji kolektorów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 24 ust. 8"

1   -   przekonanie, że mimo literalnego brzmienia art. 24 ust. 8 ustawy samooczyszczenie się w przypadku

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28