[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2018

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 17 października 2018 r. - Beny Alex (w sprawie [sygnatura ukryta]) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 2 - Zakres stosowania - Pojęcie "instytucji zamawiającej" - Podmiot prywatny mający charakter organizacji udoskonalający grunty i finansowany z bezzwrotnych środków publicznych - Artykuł 4 - Kwoty progowe dla zamówień publicznych - Zamówienia mogące mieć niewątpliwe znaczenie transgraniczne - Wniosek oczywiście niedopuszczalny 1. Zbliżanie ustawodawstw - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24 - Zakres stosowania - Wartość zamówienia niższa od progu określonego w dyrektywie - Wyłączenie - Zastosowanie podstawowych i ogólnych zasad traktatu FUE - Warunek - Zamówienie posiadające pewne transgraniczne znaczenie - Kryteria oceny (dyrektywa 2014/24 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 4) (zob. pkt 23, 25-27) 2. Pytanie prejudycjalne - Dopuszczalność - Konieczność dostarczenia Trybunałowi wystarczających wyjaśnień w zakresie stanu faktycznego i prawnego - Ewentualne istnienie znaczenia transgranicznego - Istnienie elementów ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28