[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 marca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Małgorzata Mielnicka Arbitrzy: Mateusz Winiarz Danuta Renata Kolasińska Protokolant Marta Grzebalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15.03.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "Andropex" S. j., Łódź, Al. Piłsudskiego 135 od oddalenia przez zamawiającego Miasto Łódź Wydział Edukacji, Łódź, ul. Sienkiewicza 5 protestu z dnia 14 lutego 2005 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania. 2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Łódź Wydział Edukacji, Łódź, ul. Sienkiewicza 5 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 623 zł 59 gr (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "Andropex" S. j., Łódź, Al. Piłs 2) dokonać wpłaty kwoty 5 623 zł 59 gr (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) przez Miasto Łódź Wydział Edukacji, Łódź, ul. Sienkiewicza 5 na rzecz Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "Andropex" S. j., Łódź, Al. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła referencje powinny zawierać

1   -   000 zł w każdym. Złożone referencje muszą zawierać: pełną nazwę inwestora, dokładny zakres prac, termin realizacji. Referencje powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

2   -   000 zł w każdym. Złożone referencje musiały zawierać: pełną nazwę inwestora, dokładny zakres prac, termin realizacji. Referencje powinny były być podpisane przez upoważnionego

3   -   Zamawiający precyzyjnie określił wymaganą treść referencji wskazując, że powinny one zawierać dokładny Strona 5 z 7

+17 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28