[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2013

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 czerwca 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Włochy) - Consiglio Nazionale degli Ingegneri przeciwko Comune di Castelvecchio Subequo, Comune di Barisciano (Sprawa [sygnatura ukryta])[1] (Artykuł 99 regulaminu postępowania - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 2 lit. a) i d) - Usługi - Wsparcie przy opracowaniu planu odbudowy niektórych części terytorium gminy zniszczonych w wyniku trzęsienia ziemi - Umowa zawarta między dwoma podmiotami publicznymi, z których jeden jest uniwersytetem - Podmiot publiczny, który może być uznany za wykonawcę - Nadzwyczajne okoliczności) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Consiglio Nazionale degli Ingegneri Strona pozwana: Comune di Castelvecchio Subequo i Comune di Barisciano przy udziale: Università degli Studi Chieti Pescara - Dipartirnento Scienze e Storia den' Architettura i Scuola di Architettura e Design Vittoria (SAD) dell'Università degli Studi di Camerino Przedmiot Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Tribunale ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28