[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2016

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 lipca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo - Portugalia) - Município de Vila Pouca de Aguiar / Sá Machado & Filhos SA (Sprawa [sygnatura ukryta])[1] [Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 55 - Ogłoszenie o zamówieniu - Oferta bez uzasadnienia rażąco niskiej ceny - Kryteria rozstrzygające - Artykuł 7 lit. c) ( Wartość zamówienia - Brak osiągnięcia progu - Niewątpliwe znaczenie transgraniczne - Brak informacji - Oczywista niedopuszczalność] Język postępowania: portugalski Sąd odsyłający Supremo Tribunal Administrativo Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Município de Vila Pouca de Aguiar Strona pozwana: Sá Machado & Filhos SA przy udziale: Norcep Construções e Empreendimentos Lda Sentencja Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo (najwyższy sąd administracyjny, Portugalia) postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2015 r. jest oczywiście niedopuszczalny. ____________ [1] Dz.U. C 254 z 3.8.2015....

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28