[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2019

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 20 listopada 2019 r. - Indaco Service (sprawa [sygnatura ukryta])(1) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 lit. c) i g) - Udzielanie zamówień publicznych na usługi - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Poważne wykroczenie zawodowe - Podważenie uczciwości podmiotu gospodarczego - Wcześniejsza umowa - Wykonanie - Uchybienia - Rozwiązanie - Sądowy środek zaskarżenia - Dokonanie przez instytucję zamawiającą oceny niewywiązania się z umowy - Uniemożliwienie do czasu zakończenia postępowania sądowego Zbliżanie ustawodawstw - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24 - Udzielanie zamówień - Podstawy wykluczenia z udziału w przetargu - Poważne wykroczenie zawodowe podważające uczciwość podmiotu gospodarczego - Rozwiązanie wcześniejszej umowy ze względu na takie wykroczenie - Zakwestionowanie tego rozwiązania umowy przed sądem cywilnym - Uregulowanie krajowe uniemożliwiające instytucji zamawiającej wykluczenie danego podmiotu na podstawie oceny jego wiarygodności, do końca postępowania sądowego - Niedopuszczalność [dyrektywa Parlamentu Europejskiego i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28