[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Gdańsku – 2020

[sygnatura ukryta] - Postanowienie WSA w Gdańsku SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bartłomiej Adamczak po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.G. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2019 r. nr [...] w sprawie utworzenia przez Gminę N.S. jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "A" w N.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i powierzenia spółce zadań własnych postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu T.G. kwotę 300 (trzysta) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. UZASADNIENIE T.G. (zwany dalej także "skarżącym"), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "B" , na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. - dalej zwanej "u.s.g.") w zw. z art. 3 § 2 pkt 6 w zw. z art. 50 §1, art. 52 §1, art. 53 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. - dalej w skrócie "p.p.s.a."), zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uchwałę nr [...] Rady Miejskiej w N.S. z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28