Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2019-10-23, XII Ga 835/19 premium

Sygn. akt XII Ga 835/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Kardaś Sędziowie: SO Jolanta Safader-Skwarlińska SO Anna Brzoza Protokolant: sekretarz sądowy Martyna Czujak po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi zamawiające do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z udziałem przeciwnika skargi (...) spółki akcyjnej z siedzibą w G. oraz wykonawcy Przedsiębiorstwa (...) i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o udzielenie zamówienia publicznego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z 29 lipca 2019 roku, sygnatura akt KIO 1356/19 I. odrzuca skargę; II. zasądza od Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na rzecz przeciwnika skargi (...) spółki akcyjnej z siedzibą w G. kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym. Sygn. akt XII Ga 835/19 Uzasadnienie Wyrokiem z 29 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako KIO, Izba), po rozpoznaniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę - (...) S.A. z siedzibą w G. w postępowaniu prowadzonym przez ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28