[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 29 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniu 29 stycznia 2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 stycznia 2020 r. przez odwołującego: BUDIMEX Budownictwo sp. z o. o. z Warszawy (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków), przy udziale wykonawcy: A. Mostostal Warszawa SA (ul. Konstruktorska 12A, 02- 673 Warszawa) - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, B. ERBUD S.A. (ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa) - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: BUDIMEX Budownictwo sp. z o. o. z Warszawy (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28