Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-17, KIO 2440/19

Sygn. akt: KIO 2440/19 WYROK z dnia 17 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie przy udziale wykonawcy Portal PZP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Skarbowi Państwa - Urzędowi Zamówień Publicznych w Warszawie - ujawnienie następujących dokumentów i informacji zastrzeżonych w ofercie wykonawcy Portal PZP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie jako tajemnica przedsiębiorstwa: a) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w części objętej tajemnicą przedsiębiorstwa, b) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia podmiotów użyczających zasoby oraz podwykonawców, c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa

1   -   11 ust. 2 UZNK - przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w

2   -   technologiczny, organizacyjny lub handlowy (posiada wartość gospodarczą) przedsiębiorstwa, nie została ujawniona do wiadomości

3   -   poz. 1010 ze zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w

+76 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28