Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-20, KIO 2469/19, KIO 2473/19 premium

Sygn. akt: KIO 2469/19 KIO 2473/19 WYROK z dnia 20 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 i 19 grudnia 2019 roku oraz 7, 8 i 15 stycznia 2020 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 5 grudnia 2020 r. przez Portal PZP Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie; B. w dniu 5 grudnia 2020 r. przez Pentacomp Systemy Informatyczne Spółkę Akcyjną w Warszawie przy udziale: A. wykonawcy Portal PZP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2473/19 po stronie zamawiającego, B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: European Dynamics Luxemburg SA w Luksemburgu, European Dynamics SA w Atenach, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2469/19 oraz KIO 2473/19 po stronie zamawiającego, C. wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2469/19 po stronie zamawiającego. w postępowaniu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28