Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-23, KIO 2519/19 premium

Sygn. akt: KIO 2519/19 WYROK z dnia 23 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 grudnia 2019 r. w Warszawie w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Z... Sp. z o.o. z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Szkołę Główną Handlową w Warszawie orzeka: 1. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu nr 1 w części szczegółowo opisanej w punktach: A1, A2, B1, B2, C2, C3, D3, D4, D5, E2 i E3 odwołania. 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 1 w części szczegółowo opisanej w punktach: D1 i E1 odwołania i nakazuje Zamawiającemu: 2.1 w zakresie punktu D1: Zastąpienie znajdującego się na stronie 7 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) wymagania dotyczącego pojemności serwera plików typu 1: "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej konfiguracji: 12 dysków 960GB SSD, wyposażonych w interfejs minimum 12Gb/s", wymaganiem: "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej konfiguracji: 12 dysków o pojemności minimalnej 960GB SSD, wyposażonych w interfejs minimum 12Gb/s", 2.2 w zakresie punktu E1: ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28