Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-22, KIO 50/20 premium

Sygn. akt: KIO 50/20 WYROK z dnia 22 stycznia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2020 r. przez wykonawcę S. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą U..., (...), T. w postępowaniu prowadzonym przez Koleje Mazowieckie - KM Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu 1 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 2, ponowienie czynności badania i oceny ofert, a w jej ramach wykluczenie wykonawcy M. F., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F..., (...), B. z tego powodu, że wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu; zarzut nr 2 się nie potwierdził, 2. kosztami postępowania obciąża Koleje Mazowieckie - KM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S. B., ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28