Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-23, KIO 42/20 premium

Sygn. akt: KIO 42/20 WYROK z dnia 23 stycznia 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 23 stycznia 2020 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2020 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie A(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. (pełnomocnik), A(2)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto i Gmina Olkusz przy udziale wykonawcy K. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą K. K. K(1)... z siedziba w O. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 42/20 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu - w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pod nazwą: Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta Olkusz" - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty wykonawcy K. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą K. K. K(1)... z siedziba w O. Nakazuje Zamawiającemu wezwanie wykonawcy K. K. prowadzącej działalność gospodarczą...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28