[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2020

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 29 stycznia 2020 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH przeciwko Stadt Köln, przy udziale: Land Berlin [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Pojęcie umowy o charakterze odpłatnym - Współpraca horyzontalna między instytucjami zamawiającymi - Udostępnienie oprogramowania koordynującego działania straży pożarnej - Umowa o współpracy w celu aktualizacji i rozwoju oprogramowania - Działalność pomocnicza względem usługi publicznej - Zakaz stawiania osób trzecich na uprzywilejowanej pozycji 1. Pierwsze europejskie przepisy dotyczące zamówień publicznych pochodzą z lat siedemdziesiątych. Od tego czasu wprowadzono szereg przepisów, aż do przyjęcia, w 2014 r., trzech aktów w celu uregulowania tego zagadnienia we wszystkich jego aspektach: dyrektywy 2014/24/UE(2) (której wykładni dotyczy niniejsze odesłanie prejudycjalne), dyrektywy 2014/23/UE(3) i dyrektywy 2014/25/UE(4). 2. Jeszcze przed wejściem w życie dyrektyw z ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28