Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-10, KIO 2376/19 premium

Sygn. akt: KIO 2376/19 WYROK z dnia 10 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Danuta Dziubińska Emil Kawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 listopada 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: SYSTRA S.A., Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty s.c. S. B. J. B., INFRARES Sp. z o.o., rue Henry Farman 72-76, 75015 Paryż, Francja w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przy udziale wykonawcy: Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Grobla 17 lok. 5, 61-859 Poznań zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 2376/19 po stronie zamawiającego, przy udziale wykonawcy: TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 2376/19 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: SYSTRA S.A., Biuro Projektowo- Konsultingowe BPK Mosty s.c...

Przykładowe fragmenty dla hasła "wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa"

1   -   zastrzegania przez wykonawców w ofertach wykazów osób jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie przesądza o tym, że

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28