[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 2 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2019 r. przez Odwołującego - Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie RDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5 (07-401 Ostrołęka), MPK Pure Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5 (07-401 Ostrołęka) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Czarnia, Czarnia 41 (07- 431 Czarnia) orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: RDF Sp. z o.o. z/s w Ostrołęce oraz MPK Pure Home Sp. z o.o. z/s w Ostrołęce i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ucpg regionalna

1   -   dnia 7.11.2019 r. regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

2   -   odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 - regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

3   -   oferty. Wykonawca wskazał bowiem jako regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych

+30 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28