Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-10-15, KIO 695/19 premium

Sygn. akt: KIO 695/19 WYROK z dnia 15 października 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Członkowie: Ewa Kisiel Daniel Konicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 kwietnia, 9 lipca i 14 października 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2a (00-193 Warszawa) oraz Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2a (00-193 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A (00-186 Warszawa) przy udziale wykonawcy - R. Sz. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia INFO-MEDIC R. Sz. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Parkowej 6A (75-645 Koszalin), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wygaśnięcie certyfikatu podpisu po terminie składania ofert

1   -   pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w

2   -   dokument gwarancji przedłożony do przedmiotowej oferty, nie został podpisany przez pełnomocnika banku bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Efektem tej czynności zamawiającego było

3   -   gwarancję bankową, stanowiącą wadium zabezpieczające ofertę odwołującego, jaki został pobrany przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert w postępowaniu. Natomiast wadliwość pliku

+130 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28