Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-16, KIO 2464/19 premium

Sygn. akt: KIO 2464/19 WYROK z dnia 16 grudnia 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 grudnia 2019 r. przez wykonawcę Energotest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie przy udziale: A. wykonawcy Elemont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, B. wykonawcy Elektrometal Energetyka Spólka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. odrzuca odwołanie w części obejmującej zarzut oznaczony nr 2 w odwołaniu; 2. oddala odwołanie w pozostałym zakresie; 3. kosztami postępowania obciąża odwołującego Energotest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium elektroniczne

1   -   Odwołującego, dla oceny skuteczności wniesienia wadium w postaci gwarancji w formie elektronicznej istotna jest treść tego dokumentu

2   -   że miał obowiązek zweryfikować czy wadium zostało podpisane podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu wadialnego. Zamawiający

3   -   nie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący nie złożył wymaganego oryginalnego dokumentu wadium, co jest równoznaczne z tym, że wadium nie zostało wniesione, a brak

+128 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28