Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-11-04, XXIII Ga 1385/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1385/19 POSTANOWIENIE Dnia 04 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędziowie: SSO Monika Skalska SO Paweł Kieta SO Wiktor Piber po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 04 listopada 2019 r., w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem Zamawiającego: (...) W. Zarząd (...) (...) W. Odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. Przystępujących po stronie zamawiającego: uczestników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: M. C. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...), Zakład Usług (...) spółki jawnej w W. na skutek skargi Odwołującego od postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z 29 października 2018 r. (sygn. akt KIO (...)) postanawia odrzucić skargę (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.. Paweł Kieta Monika Skalska Wiktor Piber Sygn. akt XXIII Ga 1385/19 UZASADNIENIE (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. złożyła skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 29 października 2018 r. (sygn. akt KIO (...)). Skarżąca nie uiściła opłaty od skargi, a wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych został prawomocnie oddalony w całości. Spółka wezwana do uiszczenia opłaty, mimo ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28