Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2019-10-08, XXIII Ga 76/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 76/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Alicja Dziekańska SO Maria Więckowska Protokolant: Sekr. sądowy Mariusz Baj sztok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2019 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum (...) w W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółki akcyjnej w N. oraz odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. z udziałem wykonawców: (...) SA w B., wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia S. (...) a.s. w P. oraz (...) a.s. w O. ze skargi: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum (...) w W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółki akcyjnej w N. oraz ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 11 grudnia 2019r., sygn. akt KIO (...), KIO (...), KIO (...) i KIO (...) I. oddala obie skargi; II. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie...

Przykładowe fragmenty dla hasła oczywista omyłka pisarska

1   -   Odwoławczej. Jak podają niektóre judykaty, oczywista omyłka pisarska może być rozumiana jako niezamierzona

2   -   a nie spowodowany uchybieniem merytorycznym. Oczywistą omyłką pisarską jest nie tylko ta omyłka, która wynika z treści formularza

3   -   UZP (...) - żeby w wyniku poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej nie zmieniła się treść oferty. Oczywista omyłka może również polegać na omyłce rachunkowej. Nowelizacją z 4 września

+55 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28