Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-11-05, XXIII Ga 423/18 premium

Sygn. akt: XXIII Ga 423/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || SSO Wiktor Piber || Sędziowie: || SO Alicja Dziekańska (spr.) || || SO Anna Janas || Protokolant: || protokolant Arkadiusz Bogusz || po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : Konsorcjum: (...) spółka akcyjna w K., (...) spółka akcyjna w K. na skutek skargi : (...) spółki akcyjnej w R. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 23 stycznia 2018 r., wydanego w połączonych sprawach sygn. akt KIO (...); KIO (...) 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółki akcyjnej w R. na rzecz Zakładu (...) w W. 12 500zł (dwanaście tysięcy pięćset) tytułem kosztów postępowania skargowego. SSO Anna Janas SSO Wiktor Piber SSO Alicja Dziekańska Sygn. akt XXIII Ga 423/18 UZASADNIENIE Krajowa Izba Odwoławcza w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. przy udziale : A) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : (...) S.A. w K. oraz (...) S.A. w K., zgłaszających ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "W postępowaniu skargowym podmiot, który ma interes w tym, aby skarga została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron - na mocy art. 198"

1   -   art. 185 ust. 4 Pzp). W postępowaniu skargowym podmiot, który ma interes w tym, aby skarga została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron - na mocy art. 198 a ust. 2 Pzp - ma

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28