Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-11, KIO 2334/19 premium

Sygn. akt: KIO 2334/19 WYROK z dnia 11 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 i 6 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 listopada 2019 r. przez wykonawcę J... Spółka Akcyjna, ul. (...), Ł. w postępowaniu prowadzonym przez Instytucje Filmową "Silesia - Film", ul. Górnicza 5 40-008 Katowice reprezentowaną przez Bibliotekę Śląską, PI. Rady Europy 1, 40-021 Katowice przy udziale wykonawców Konsorcjum firm: 1) S(1)... Sp. z o.o. (Lider); 2) S(2)... Sp. z o.o. (Członek), ul. (...), W.; z adresem dla siedziby lidera: ul. (...), W. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża J... Spółka Akcyjna, ul. (...), Ł. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę J... Spółka Akcyjna, ul. (...), Ł. tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pliki brak możliwości otworzenia pliku

1   -   s FC i nie posiada możliwości rozbudowy, aby mogła obsługiwać prędkość 32 GB/sFC. B. Brak funkcji przywracania fragmentów plików (Partial Restore). Zgodnie z pkt

2   -   8.4 SIWZ, Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. Funkcja

3   -   Time i inne używane formaty plików wideo" (...) "Zarówno macierz "online" jak i "nearline" musi mieć możliwość wspierania następujące interfejsów hosta (np

+132 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28