Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-17, KIO 2428/19, KIO 2429/19 premium

Sygn. akt: KIO 2428/19 KIO 2429/19 WYROK z dnia 17 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń A. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2019 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02 grudnia 2019 r. przez Wykonawców: A. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K. G. "I...", A. G. A(1)... prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą A(2)... s.c. (ul. (...) B.) (odwołanie KIO 2428/19) B. P(1)... sp. z o. o. (ul. (...) W.) (odwołanie KIO 2429/19) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Ministerstwo Obrony Narodowej (Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa) przy udziale: A. wykonawcy P(1) ... sp. z o. o. (ul. (...) W.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2428/19 po stronie Odwołującego, B. wykonawcy A(3)... sp. z o.o. (ul. (...) R.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2428/19 oraz KIO 2429/19 po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. uwzględnia odwołania i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty Wykonawcy A(3)... sp. z o.o. oraz nakazuje unieważnienie czynności odrzucenia ofert: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: K. G. "I...", A. G. A(1)... prowadzący wspólnie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak nazwy producenta w formularzu cenowym

1   -   dołączył żadnych kart katalogowych. Podane w formularzu cenowym nazwy urządzeń oraz brak dołączonych informacji o oferowanych urządzeniach, w szczególności brak kart katalogowych, nie pozwalają na

2   -   odpowiedzi przyznał zatem, że wskazanie nazwy producenta i modelu w formularzu cenowym nie oznacza braku możliwości identyfikacji oferowanego urządzenia. A

3   -   dalsza wypowiedź Zamawiającego, że wskazanie nazwy producenta i modelu w formularzu cenowym powoduje brak możliwości zbadania parametrów oznacza po pierwsze, ewentualne wadliwe skonstruowanie formularza cenowego, tj. w taki sposób, że wykonawcy nie

+151 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28