[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 26 listopada 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 listopada 2019 r. przez wykonawcę R.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: R.S. MAGIC SERVICE, ul. Ołtaszyńska 44, 53-010 Wrocław w postępowaniu prowadzonym przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża R.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: R.S. MAGIC SERVICE, ul. Ołtaszyńska 44, 53-010 Wrocław i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę R.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: R.S. MAGIC SERVICE, ul. Ołtaszyńska 44, 53-010 Wrocław tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...

Przykładowe fragmenty dla hasła udowodnienie kosztów sprzętu

1   -   faktury. W przypadku braku akceptacji kosztów naprawy sprzęt, o ile był zabrany na

2   -   celowości naprawy (w szczególności np. koszty naprawy przewyższają wartość użytkową Sprzętu Informatycznego), koszt ewentualnych części zamiennych z wyszczególnionymi

3   -   do czynności związanych z usprawnieniem sprzętu oraz koszt roboczogodzin niezbędnych do realizacji usługi naprawy przez Wykonawcę zwaną kosztem całkowitym usługi. Koszty przejazdu do siedziby Zamawiającego, poruszania się po obiekcie, przewozu sprzętu oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia powinny

+115 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28