Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-11-25, KIO 2272/19

Sygn. akt: KIO 2272/19 WYROK z dnia 25 listopada 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 21 listopada 2019 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 listopada 2019 roku przez wykonawcę Budimex spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna spółka akcyjna z siedzibą w Bełchatowie przy udziale wykonawcy Inżynieria Rzeszów spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 2272/19 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu - w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Program dostosowania jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT" - odrzucenie oferty wykonawcy Inżynieria Rzeszów spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na nieuwzględnienie w etapie 12 Harmonogramu Rzeczowo - finansowym Ruchu Regulacyjnego. W pozostałym zakresie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ZAKAZ UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA

1   -   pkt 21 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z

2   -   podmiotów, wobec których orzeczono sądowy zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne. Wobec powyższego, dokumentem potwierdzającym

3   -   wobec których sąd orzekł karę zakazu ubiegania się o zamówienie. Brak wskazania przez Odwołującego takiego

+142 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28