Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-05-30, XXIII Ga 174/18 premium

Sygn. akt: XXIII Ga 174/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska (spr.) Sędziowie: SO Andrzej Sobieszczański SO Paweł Kieta Protokolant: Prot. sąd. Arkadiusz Bogusz po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi Konsorcjum : W(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., D(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w I., T(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T.; z udziałem zamawiającego : Skarbu Państwa - C... w W.; uczestnika przystępującego po stronie zamawiającego : Konsorcjum: S... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B., D(2)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w C. ; od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2722/17 1. oddala skargę; 2. zasądza od Konsorcjum : W(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, D(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w I., T(1)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. na rzecz Skarbu Państwa - C... w W. 12 500zł (dwanaście tysęcy pięćset) tytułem kosztów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "doświadczenie podwykonawcy"

1   -   się przez Konsorcjum S... na doświadczenie podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców jest nieuprawnione

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28