Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2019-10-31, X Ga 757/19 premium

Sygn. akt X Ga 757/19 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2019 Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia Tomasz Chojnacki Sędziowie Renata Norkiewicz del. Barbara Gryczka Protokolant sądowy Renata Koszorek po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 w Poznaniu na rozprawie sprawy ze skargi (...) sp. z o. o. w W. przy udziale zamawiającego (...) sp. z o. o. w P. o udzielenie zamówienia publicznego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 2 lipca 2019, sygn. akt KIO 1102/19 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że : a) stwierdza naruszenie przez zamawiającego przepisów art.92 ust.1 pkt 3 i art.26 ust.3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego i z tego tytułu zasądza od zamawiającego na rzecz skarżącego 18.600zł, II. oddala skargę w pozostałym zakresie, III. kosztami postępowania wywołanymi wniesieniem skargi obciąża zamawiającego i z tego tytułu zasądza od zamawiającego na rzecz skarżącego 76.200zł. sędzia Renata Norkiewicz sędzia Tomasz Chojnacki del. sędzia Barbara Gryczka XGa 757/19 [Sędzia sprawozdawca Norkiewicz Renata 00:02:57.512] Skarga okazała się zasadna, a ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28